Administratívny pracovník v cestnej doprave (okrem MHD)

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.