Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o staršie osoby

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.