Odborný pracovník poskytovania odborného poradenstva v oblasti sociálneho poistenia

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.