Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.