Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov

Výrobca bižutérie a ozdobných  predmetovVýrobca bižutérie a ozdobných predmetov vykonáva odborné výrobné, prípravné obslužné, manipulačné a kontrolné práce. Navrhuje, vzorkuje a vyrába sklenú bižutériu v kombinácii s prírodnými (kožou, kovom, drevom a pod.) a umelými materiálmi. Pri svojej práci používa širokú škálu náradia a zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
21643/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVýrobca sklenej bižutérie
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7313,7319
SK ISCO-08
7313002,7319008
ESCO
2797
SK NACE Rev. 2
C23,C32
CPA 2015
C23,C32
Príslušnosť k povolaniu
7313002,7319008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
postupy a spôsoby opracovávania a spájania materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Napr. ohýbanie, brúsenie, tepelné spracovanie, letovanie, lepenie a zváranie kovových materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
sklárske suroviny a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby sklenej bižutérie
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane techniky spracovania sklenej bižutérie. Techniky pri výrobe sklenej bižutérie (napr. šitie, navíjanie, šujtášová technika a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tvarovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane technológie brúsenia a chemického leštenia skla.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné technologické postupy výroby skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia mikrovlnného tavenia skiel
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. metódy a postupy využitia mikrovlnnej energie na prípravu, spracovanie a výrobu skla.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
4
pracovné prostriedky a náradie pri tvorbe umeleckých sklárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. kliešte, píšťala, zvaľák, pinzeta a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zušľachťovania polotovarov a výrobkov vo výrobe bižutérie
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Princípy techniky mechanického obrusovania, odmasťovania a leštenia, vrátane chemického a tepelného. Princípy techniky zušľachťovania sklenenej bižutérie.
Perspektíva: Aktuálna
4
techniky spájania jednotlivých dielov bižutérie
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. technika ketlovania, lepenia, navliekania, retiazkovania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia pri výrobe sklenenej a kovovej bižutérie
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. hladinové stroje, stolové brúsky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
osobné ochranné pracovné prostriedky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania drahých kameňov a klenotov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vrátane techniky spracovania sklenej bižutérie.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zhotovovania kovovej bižutérie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bižutérne materiály a polotovary, ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia brúsených drahých kameňov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických a výtvarných podkladoch na výrobu bižutérie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, technologických podmienok, materiálov, nástrojov a pomôcok pri zhotovovaní bižutérie
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. kovovej a sklenej bižutérie.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola kvality bižutérnych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ohýbanie, brúsenie, tepelné spracovanie, letovanie, lepenie a zváranie kovových materiálov
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Vrátane brúsenia drahých kameňov.
Perspektíva: Aktuálna
4
tvarovanie skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Tvarovanie skla do formy z voľnej ruky, tvarovanie kolíkom as náradím.
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba návrhov, vrátane výroby bižutérnych predmetov z rôznych komponentov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Navrhovanie sklených bižutérnych predmetov prostredníctvom tavenia alebo brúsenia skla za použitia plynových horákov a navíjania sklených perál.
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba a rôzne spôsoby spracovania sklenej bižutérie
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. odlievanie skla do kovových formičiek, povrchová úprava, zušľachťovanie sklených bižutérnych výrobkov prostredníctvom techník.
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné brúsenie, vybrusovanie, zabrusovanie, jemnenie a leštenie sklených výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zariadení a strojov pri výrobe bižutérie
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Brúsenie ozdobných predmetov na hladinových strojoch a stolových brúskach.
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž, vŕtanie, ohýbanie, valcovanie, lisovanie a pokovovanie ozdobných predmetov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Montáž jednotlivých komponentov (sklo, kov, koža, textil a drevo) pri vytváraní ozdobných predmetov, najmä náramky, prívesky, náhrdelníky, prstene, brošne a náušnice.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie materiálov pri výrobe bižutérie
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. materiálov zo skla, umelých hmôt - živice, kovov, drahých kovov, drahých kameňov, kože, dreva, papiera a textílií.
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie, pájkovanie a napájanie kovových bižutérnych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spájanie jednotlivých dielov bižutérie
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. ručné navliekanie, retiazkovanie a našívanie bižutérnych výrobkov a cínovanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
využitie mikrovlnnej energie na prípravu malých množstiev skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
4
využívanie nanotechnológie pri úprave surovín a výrobe sklených materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. sol gel povrchové úpravy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.