Obrábač kovov

Sektorová rada
Sektorová rada

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Sociálny partner
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.