Elektromontér a opravár elektrického vedenia

Sektorová rada
Sektorová rada

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu

Sociálny partner
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.