Domov
ESF
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Centrum vzdelávania
Partneri
projektu:

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

Pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. sa v dňoch 17. a 18. mája 2012 vo Veľkom Mederi uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom "SOCIÁLNY ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA V KONTEXTE MAKROEKONOMICKEJ NEROVNOVÁHY". Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti dvadsiateho výročia Katedry sociálneho rozvoja a práce.

V zborníku (str. 74 - 81) si môžete prečítať aj príspevok zástupcu Realizačného tímu NSP na tému Kreovanie Národnej sústavy povolaní v Slovenskej republike a jej prínosy na trhu práce.

 

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie si možno stiahnuť tu.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.