Domov
ESF
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Centrum vzdelávania
Partneri
projektu:

Rokovania odborných tímov

Dňa 28. júna 2012 sa uskutočnilo v poradí siedme rokovanie Riadiaceho výboru NSP na MPSVR SR. Predmetom rokovania bolo vyhodnotenie činnosti Aliancie sektorových rád, dvadsiatich sektorových rád, výsledky realizovaných aktivít NSP I a NSP II, celkové zhodnotenie realizácie, implementácie a udržateľnosti NSP z pohľadu sociálnych partnerov a komplexná informácia o informačnej kampani NSP.

Program rokovania si môžete pozrieť tu.

 

 

Materiály z rokovania:

 

Dňa 14. júna 2012 sa uskutočnilo v poradí tretie rokovanie Aliancie sektorových rád v hoteli Bôrik v Bratislave. Program rokovania si môžete pozrieť tu.

Materiály z rokovania:

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.