Domov
ESF
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Centrum vzdelávania
Partneri
projektu:

Kontakt

Domov

Gestor projektu NSP:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
generálna riaditeľka
Sekcia práce
Ministerstvo PSVR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
Tel.: +421 2 2046 1214
Mail: danica.lehocka@employment.gov.sk

Realizačný tím projektu NSP: 

TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.

PaedDr. Lucia Dítětová
manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov
projektová manažérka NSP
TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. 
Drobného 29, 844 07 Bratislava
Tel.: +421 2 333 222 96; +421 903 948 662
Mail.: ditetova@trexima.sk

Kontakty na Realizačný tím TREXIMA v členení podľa sektorových rád si môžete pozrieť tu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.