Domov
Centrum vzdelávania
ESF
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Partneri
projektu:

Kontakt

Domov

Centrum vzdelávania MPSVR SR

Špitálska 25/B 
811 08  Bratislava

projektový manažér:
Mgr. Petra Chudá
e-mail: chuda@cvmpsvr.sk

 

Kontakty na Realizačný tím TREXIMA v členení podľa sektorových rád si môžete pozrieť tu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.