Domov
ESF
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Centrum vzdelávania
Partneri
projektu:

Knižnica národného projektu Národná sústava povolaní

V rámci realizácie a šírenia národného projektu Národná sústava povolaní sa realizátori projektu rozhodli zriadiť univerzálnu knižnicu pre problematiku vybudovania systému informácií, obsahujúceho opis štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta a na zlepšenie prístupu k informáciám o povolaniach a nárokoch zamestnávateľov na odborné zručnosti a praktické skúsenosti svojich zamestnancov.

Adresa:
Centrum vzdelávania MPSVR SR
Špitálska 25/B
811 08  Bratislava
 
Výpožičný čas:
pondelok až piatok (8:00 – 14:00 hod.)
 

Zoznam kníh   PDF

Knižničný a výpožičný poriadok

Prihláška za čitateľa

Vzor čitateľského preukazu

Kontakt

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.