Domov
ESF
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Centrum vzdelávania
Partneri
projektu:

Archív noviniek

Domov

Dňa 20. januára 2015 nadobudla účinnosť zmluva na zabezpečenie ďalšieho kvalitatívneho, inovatívneho a efektívneho vývoja monitorovacieho systému na prenos požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanosť pracovnej sily do systému celoživotného vzdelávania. Ide o národný projekt...
25.02.2015
Otázka, ktorú si kladú žiaci končiaci základnú školu, žiaci stredných škôl, vysokoškoláci, absolventi škôl, ale aj ľudia v praxi, rodičia a ďalšia verejnosť. Ide o významnú celospoločenskú tému, ktorá priamo súvisí s úrovňou škôl, s rozvojom a podmienkami jednotlivých odvetví...
24.08.2012
Na dole uvedenej stránke si môžete pozrieť reportáž Západoslovenskej televízie na tému Zo škôl na úrad práce?, v ktorej sa spomína aj národný projekt Národná sústava povolaní. www.zapadoslovenska.sk/video/649 « domov
23.07.2012
Prinášame Vám deviaty newsletter o novinkách z realizácie prác na národnom projekte Národná sústava povolaní (NSP), ktorý informuje o zrealizovanej záverečnej konferencii NSP, prináša výber zaujímavých výsledkov realizovaných aktivít a víziu do budúcnosti. Newsletter o NSP za...
01.07.2012
Dňa 21. júna 2012 sa v hoteli NH Gate One v Bratislave uskutočnila záverečná konferencia k národnému projektu Národná sústava povolaní v Slovenskej republike na tému „Národná sústava povolaní – účinný nástroj integrácie všetkých účastníkov trhu práce“. Konferencia...
29.06.2012
Dňa 28. júna 2012 sa uskutočnilo v poradí siedme rokovanie Riadiaceho výboru NSP na MPSVR SR. Predmetom rokovania bolo vyhodnotenie činnosti Aliancie sektorových rád, dvadsiatich sektorových rád, výsledky realizovaných aktivít NSP I a NSP II, celkové zhodnotenie...
29.06.2012
Dňa 21. júna 2012 sa v hoteli NH Gate One v Bratislave uskutočnila záverečná konferencia k národnému projektu Národná sústava povolaní v Slovenskej republike na tému „Národná sústava povolaní – účinný nástroj integrácie všetkých účastníkov trhu práce“. Na...
24.06.2012
Na tomto mieste si môžete prečítať článok na tému Trendy zamestnanosti v SR v rokoch 2000 až 2010. Kontakt: Ing. Róbert Mihály manažér úseku produktivity a zamestnanosti rmihaly@trexima.sk 02/333 222 13 « domov
12.06.2012
Prinášame Vám ôsmy newsletter o novinkách z realizácie prác na národnom projekte Národná sústava povolaní (NSP), ktorý sumarizuje štvrté rokovania sektorových rád a informuje o zrealizovanej konferencii „Kvalitným vzdelávaním k vyššej zamestnanosti“ a pripravovaných...
12.06.2012
Vážení členovia sektorových rád, srdečne Vás pozývame na záverečnú konferenciu k národnému projektu Národná sústava povolaní v Slovenskej republike na tému „Národná sústava povolaní – účinný nástroj integrácie všetkých účastníkov trhu práce“. Konferencia je organizovaná pod...
09.06.2012
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.