Domov
ESF
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Centrum vzdelávania
Partneri
projektu:

Archív noviniek

Domov

Prinášame Vám deviaty newsletter o novinkách z realizácie prác na národnom projekte Národná sústava povolaní (NSP), ktorý informuje o zrealizovanej záverečnej konferencii NSP, prináša výber zaujímavých výsledkov realizovaných aktivít a víziu do budúcnosti. Newsletter o NSP za...
01.07.2012
Dňa 21. júna 2012 sa v hoteli NH Gate One v Bratislave uskutočnila záverečná konferencia k národnému projektu Národná sústava povolaní v Slovenskej republike na tému „Národná sústava povolaní – účinný nástroj integrácie všetkých účastníkov trhu práce“. Konferencia...
29.06.2012
Dňa 28. júna 2012 sa uskutočnilo v poradí siedme rokovanie Riadiaceho výboru NSP na MPSVR SR. Predmetom rokovania bolo vyhodnotenie činnosti Aliancie sektorových rád, dvadsiatich sektorových rád, výsledky realizovaných aktivít NSP I a NSP II, celkové zhodnotenie...
29.06.2012
Dňa 21. júna 2012 sa v hoteli NH Gate One v Bratislave uskutočnila záverečná konferencia k národnému projektu Národná sústava povolaní v Slovenskej republike na tému „Národná sústava povolaní – účinný nástroj integrácie všetkých účastníkov trhu práce“. Na...
24.06.2012
Na tomto mieste si môžete prečítať článok na tému Trendy zamestnanosti v SR v rokoch 2000 až 2010. Kontakt: Ing. Róbert Mihály manažér úseku produktivity a zamestnanosti rmihaly@trexima.sk 02/333 222 13 « domov
12.06.2012
Prinášame Vám ôsmy newsletter o novinkách z realizácie prác na národnom projekte Národná sústava povolaní (NSP), ktorý sumarizuje štvrté rokovania sektorových rád a informuje o zrealizovanej konferencii „Kvalitným vzdelávaním k vyššej zamestnanosti“ a pripravovaných...
12.06.2012
Vážení členovia sektorových rád, srdečne Vás pozývame na záverečnú konferenciu k národnému projektu Národná sústava povolaní v Slovenskej republike na tému „Národná sústava povolaní – účinný nástroj integrácie všetkých účastníkov trhu práce“. Konferencia je organizovaná pod...
09.06.2012
Záznam z konferencie Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) v spolupráci s Národným ústavom celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) usporiadali odbornú konferenciu „Kvalitným vzdelávaním k vyššej zamestnanosti“, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok dňa 31.5.2012 od 10....
04.06.2012
                                                                             ...
30.05.2012
Pracovnou migráciou rozumieme nástupy a výstupy zamestnancov bez ohľadu na miesto výkonu práce alebo bydliska. Pod pojmom nástup zamestnanca do zamestnania sa rozumie začiatok pracovného pomeru zamestnanca u zamestnávateľa, či už na dobu určitú alebo na dobu neurčitú. Výstup zo...
29.05.2012
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.